Sports News Without Access, Favor, Or Discretion

Clinton. Bocanegra. Budweiser.

U-S-A! U-S-A! U-S-A! U-S-A! U-S-A! U-S-A! U-S-A! U-S-A! U-S-A! U-S-A! U-S-A! [via Luke Winn's Twitter]

Advertisement

Share This Story